Ekonomisk konflikt bland företag

Java är ett programmeringsspråk som används flitigt sedan det kom under 90-talet. Det var Sun Microsystems som utvecklade programmeringsspråket som idag ägs av Oracle efter ett uppköp av Sun Microsystems för två år sedan (2009).

Stämning uppe för hantering

Stämningen som Oracle förväntas att ansöka om är på grund av att Google enligt CNBC använt Java i utvecklingen av Android som är det officiella namnet på operativsystemet för en stor del av de smartphones som idag säljs runt om i världen.

I dagsläget är det bara CNBCs rapport som tyder på en stämning och den väntas vara flera miljarder dollar stor. Det har tidigare varit en tvist kring patenten kring Java men det är inte förrän nu som Oracle sätter ner foten för att få rättvisa för den stöld som Oracle beskyller Google för. Det återstår att se vad Oracle har att komma med men även vad Google har för försvar för den eventuella stöld av patent som kan ha skett.

Privata sparare skakar av oron

Enligt de senaste rapporterna från Avanza så säljer svenska privatpersoner med mindre summor pengar i sitt sparande aktiefonder för att flytta över till det säkrare alternativet – räntefonder.
Anledningen till förflyttningen är enligt analytiker att privatpersoner har en dumdristig kortsiktighet som gör att de i längden ändå förlorar pengar. Det beteende som småspararna tenderar att visa förstör även stabiliteten för börsen i sin allmänhet vilket gör att salt strös i deras egna sår. Enligt de siffror som Avanza har att uppvisa så är 70 % av alla fonder som innehavs på Avanza någon form av räntefond – en siffra som är ovanligt hög.

Volatilitet

Det som ligger bakom den oro som gör att småsparare får kalla kårar är att Stockholmsbörsen fallit under den senare delen av året. I med att Stockholmsbörsen startade året med en god uppgång så fick också många svenska småsparare lusten att aktivt engagera sig i att till exempel köpa fler aktiefonder. Direkt när det börjar falla så tenderar dock samma småsparare att fly – ett exempel som vi nu sett i med den omstrukturering som fondinnehaven gjort. Pia Nilsson som är VD på Fondbolagens förening uppmanar också långsiktiga sparare att inte sälja för att köpa annat innehav då det i långa loppet inte spelar så stor roll.

Gates aktier

Fem miljoner aktier i Microsoft – så många aktier sålde Bill Gates nyligen. Anledningen till försäljningen av de många miljoner aktier som Gates sålde är okänd men troligen ligger inget större bakom det stora beloppet. Fem miljoner aktier kan låta mycket men Bill Gates har fortfarande kvar 99,1 % av alla aktier han hade innan försäljningen. Det kapital Bill Gates fick löst vid försäljningen uppgick till knappa 900 miljoner kronor. Det finns för Bill Gates alltså fortfarande 90 miljarder kronor värde av Microsoftaktier kvar i hans portfölj.

Ny teknik

Under det senaste året har Bill Gates sålt nittio miljoner aktier till ett värde omkring 20 – 30 dollar styck. Enligt hans redovisning har fyrtiotvå miljoner dollar gått till universitet som jobbar kring ett projekt som bygger på en toalett som inte kräver vatten, el eller anslutning till något – denna ska användas i fattiga länder och utvecklas av hygieniska skäl och för bättre levnadsstandarder för fattiga människor i bland annat Afrika. Tio miljarder pund har också gått till vaccin för barn över hela jordklotet. Bill Gates säljer ofta aktier just för att finansiera diverse projekt som oftast är relaterade till humanitära ändamål i andra länder (än USA).