Privata sparare skakar av oron

Enligt de senaste rapporterna från Avanza så säljer svenska privatpersoner med mindre summor pengar i sitt sparande aktiefonder för att flytta över till det säkrare alternativet – räntefonder.
Anledningen till förflyttningen är enligt analytiker att privatpersoner har en dumdristig kortsiktighet som gör att de i längden ändå förlorar pengar. Det beteende som småspararna tenderar att visa förstör även stabiliteten för börsen i sin allmänhet vilket gör att salt strös i deras egna sår. Enligt de siffror som Avanza har att uppvisa så är 70 % av alla fonder som innehavs på Avanza någon form av räntefond – en siffra som är ovanligt hög.

Volatilitet

Det som ligger bakom den oro som gör att småsparare får kalla kårar är att Stockholmsbörsen fallit under den senare delen av året. I med att Stockholmsbörsen startade året med en god uppgång så fick också många svenska småsparare lusten att aktivt engagera sig i att till exempel köpa fler aktiefonder. Direkt när det börjar falla så tenderar dock samma småsparare att fly – ett exempel som vi nu sett i med den omstrukturering som fondinnehaven gjort. Pia Nilsson som är VD på Fondbolagens förening uppmanar också långsiktiga sparare att inte sälja för att köpa annat innehav då det i långa loppet inte spelar så stor roll.