Ekonomisk konflikt bland företag

Java är ett programmeringsspråk som används flitigt sedan det kom under 90-talet. Det var Sun Microsystems som utvecklade programmeringsspråket som idag ägs av Oracle efter ett uppköp av Sun Microsystems för två år sedan (2009).

Stämning uppe för hantering

Stämningen som Oracle förväntas att ansöka om är på grund av att Google enligt CNBC använt Java i utvecklingen av Android som är det officiella namnet på operativsystemet för en stor del av de smartphones som idag säljs runt om i världen.

I dagsläget är det bara CNBCs rapport som tyder på en stämning och den väntas vara flera miljarder dollar stor. Det har tidigare varit en tvist kring patenten kring Java men det är inte förrän nu som Oracle sätter ner foten för att få rättvisa för den stöld som Oracle beskyller Google för. Det återstår att se vad Oracle har att komma med men även vad Google har för försvar för den eventuella stöld av patent som kan ha skett.

TV-kanal fyller år

En TV-kanal som kanske gjorde 90-talet och 00-talet till vad det blev är MTV. Kanalen öppnade en ny kanal för ny och mer rebellisk och ocensurerad TV som gjorde att mycket varierad media kunde strömma ut till en stor publik. TV-serien ”Jersey Shore” är exempel på en av de många succéer som fötts i den amerikanska kanalen som nu i dagarna blir 30 år gammal. När kanalen var ny på åttiotalet hade den en mycket begränsad publik på ett antal tusen men i med det nytänkande innehåll som TV- kanalen kunde erbjuda så blev den stor – som den idag är.

Det är många band och artister som fått sin debut genom kanalen och bland annat har Nirvana, Green Day och Madonna fått en stor hjälp i med kanalens visande av deras musikvideor. MTV har sedan många år tillbaka även anordnat galor där priser delas ut till många artister – något som även gjort att populariteten ökat i hög takt. Under 90-talet föddes också stora TV-serier så som Jackass på MTV och det är tack vare denna TV-kanal som det fortfarande idag går musikvideor på TV – dygnet runt.

Privata sparare skakar av oron

Enligt de senaste rapporterna från Avanza så säljer svenska privatpersoner med mindre summor pengar i sitt sparande aktiefonder för att flytta över till det säkrare alternativet – räntefonder.
Anledningen till förflyttningen är enligt analytiker att privatpersoner har en dumdristig kortsiktighet som gör att de i längden ändå förlorar pengar. Det beteende som småspararna tenderar att visa förstör även stabiliteten för börsen i sin allmänhet vilket gör att salt strös i deras egna sår. Enligt de siffror som Avanza har att uppvisa så är 70 % av alla fonder som innehavs på Avanza någon form av räntefond – en siffra som är ovanligt hög.

Volatilitet

Det som ligger bakom den oro som gör att småsparare får kalla kårar är att Stockholmsbörsen fallit under den senare delen av året. I med att Stockholmsbörsen startade året med en god uppgång så fick också många svenska småsparare lusten att aktivt engagera sig i att till exempel köpa fler aktiefonder. Direkt när det börjar falla så tenderar dock samma småsparare att fly – ett exempel som vi nu sett i med den omstrukturering som fondinnehaven gjort. Pia Nilsson som är VD på Fondbolagens förening uppmanar också långsiktiga sparare att inte sälja för att köpa annat innehav då det i långa loppet inte spelar så stor roll.

Kingdom Tower

1000 meter högt – så högt ska en skyskrapa i Saudi Arabien bli. Staden som skyskrapan ska stå i är Jeddah och det är arkitektfirman Gordon Gill tillsammans med Adrian Smith som står bakom själva konstruktionen och de ritningar som idag finns. Det går att idag besöka Burj Khalifa som är värdens högsta byggnad, denna ståendes i Dubai med sina 828 meter till höjden. Byggandet av Kingdom Tower kommer enligt beräkningar uppgå till 1,2 miljarder dollar men i med de andra intilliggande byggnader som kommer tillkomma samt den infrastruktur som ska utvecklas så kommer projektet totalt sätt kosta runt femton gånger mer.

Visionen med Kingdom Tower är bland annat också att man som besökare ska kunna stå på en öppen ”balkong” med utsikt över havet. Enligt de bilder som finns som skisser så är det en plattform på cirka femtio gånger femtio meter med ett enkelt staket som ska bli själva turistattraktionen. Sextio hissar kommer Kingdom Tower bestå av och benämningen på byggnaden kommer bli observatorium – troligen på grund av dess balkong-liknande plattform som kommer vara beläget på cirka 700 meter höjd. Om allt står som det ska så kommer byggnaden bli världens högsta med hela 182 meters marginal till tvåan.

Gates aktier

Fem miljoner aktier i Microsoft – så många aktier sålde Bill Gates nyligen. Anledningen till försäljningen av de många miljoner aktier som Gates sålde är okänd men troligen ligger inget större bakom det stora beloppet. Fem miljoner aktier kan låta mycket men Bill Gates har fortfarande kvar 99,1 % av alla aktier han hade innan försäljningen. Det kapital Bill Gates fick löst vid försäljningen uppgick till knappa 900 miljoner kronor. Det finns för Bill Gates alltså fortfarande 90 miljarder kronor värde av Microsoftaktier kvar i hans portfölj.

Ny teknik

Under det senaste året har Bill Gates sålt nittio miljoner aktier till ett värde omkring 20 – 30 dollar styck. Enligt hans redovisning har fyrtiotvå miljoner dollar gått till universitet som jobbar kring ett projekt som bygger på en toalett som inte kräver vatten, el eller anslutning till något – denna ska användas i fattiga länder och utvecklas av hygieniska skäl och för bättre levnadsstandarder för fattiga människor i bland annat Afrika. Tio miljarder pund har också gått till vaccin för barn över hela jordklotet. Bill Gates säljer ofta aktier just för att finansiera diverse projekt som oftast är relaterade till humanitära ändamål i andra länder (än USA).

Om patent

Det finns inte så många och kraftfulla patent i Googles portfölj av diverse patent – detta om man jämför med konkurrenterna inom de olika branscher som Google är verksamma inom. Google är själva mycket medvetna om denna situation de befinner sig i och med anledning av detta så lade de ett bud på 900 miljoner på Nortel – ett företag som gått i konkurs som hade hela 6000 patent i bagaget. Nortel som var ett telekomföretag med tiotusentals anställda hade under många år lyckats få mängder av telekomrelaterade patent godkända vilket gav dem en god grund.

Budgivning

Vad som dock gjorde Google snopna var att även Microsoft och Apple var intresserade och med anledning av detta förlorade Google budgivningen som slutade på svindlande 4,5 miljarder dollar – ett pris som enligt uppgift är sex gånger högre än analytiker förväntat sig. Själva budgivningen kring Nortel har skapat en ny marknad för patent i konkursbon för stora företag. Det finns hela tiden personer hos bland annat Microsoft, Apple och Google som håller ögonen öppna och det kanske inte dröjer länge förrän vi ser de tre aktörerna i en ny budgivning.

Välkommen till spelets värld

Internet är något som vi idag inte kan tänka oss att leva utan. Hur skulle vårt liv se ut om vi inte hade tillgång till nätet? Det är en nästintill ogripbar tanke då de flesta av oss sköter det allra mesta i vårt liv via nätet. Vi har alla stått förvirrade i några sekunder eller minuter när vi inte kunnat komma åt en sajt på direkten. Idag förväntar vi oss att all information som vi söker ska komma till oss inom några sekunder och gör den inte det så blir vi som sagt totalt förvirrade.

Förbättra utseendet

Det är vanligt att man vill förbättra sitt utseende och få ordning på sådant man inte riktigt är nöjd med. Det kan handla om att man vill förändra någonting man aldrig kunnat känna sig helt bekväm med i sitt utseende, eller att dölja ärr, rynkor, eller någonting annat som uppkommit med tiden. Nu för tiden är det lätt att hitta kliniker för plastikkirurgi och det har blivit allt vanligare att man korrigerar sådant man inte är nöjd med. För bara några år sedan var det mycket ovanligt med såväl ansiktslyft som med bröstförstoringar, fettsugning och skal-fasader. Nu är detta några av de vanligaste ingreppen man kan göra.

När man skall gå till en plastikkirurgisk klinik är det bra om man har tänkt igenom ingreppet man vill genomföra så man inte gör någonting förhastat. Många gånger kan man gå till ett antal kliniker och samtala med de som skall utföra ingreppen för att man skall kunna bilda sig en uppfattning om de olika alternativen. De flesta kliniker och plastikkirurger som finns i landet är erfarna och har stor vana av att göra dessa behandlingar. Skulle man ha några frågor kan man få svar på dessa i god tid innan man kommer in för operation. En konsultation innebär inte att man bestämt sig för någonting utan är endast en fråga om att samtala innan man bestämmer sig.

Estetisk tandvård

När det kommer till tänderna och munnen, är det vanligt med tandblekning i olika former. Det finns många olika tekniker som man kan använda sig av när man skall bleka sina tänder och det blir ofta riktigt bra resultat. Vilken metod som är bäst, avgör du tillsammans med den som skall hjälpa till med att bleka dina tänder. Vissa metoder tar längre tid och innebär att man själv får göra en del av arbetet. Bettskena är ett exempel på sådan behandling.

Smarta rum för konferens

Ett rum som är till för möten och föreläsningar kan vara utformat så att man verkligen trivs i det. Dels så ska det finnas möbler som är gjorda för konferensens krav om komfort och god ergonomi. Ska man sitta och lyssna på långa föreläsningar så får det inte vara så att man sitter på en plaststol där svetten limmar fast kläderna mot sätet. Den som leder konferensen ska också trivas med den teknik som erbjuds och det bör finnas konferensvärdar på plats som kan hjälpa till med sådant som man kanske inte har koll på.

Bra konferensanläggningar har även bra konferensrum där man kommer att finna det som krävs för ett lyckat evenemang.

For Tips Related To WordPress, Read This Article

Using WordPress is one of the most efficient ways to create a personalized website. It is very easy to learn how to use this tool and it has many features. You can build something simple or something very complex. Read on to learn more.

Don’t choose a design that looks like every other WordPress site. It may be very tempting to do so, but it can give visitors a bad impression. You should have a site that showcases your individual business.

Clean up long titles in the permalink. To illustrate this, ”The Best Banana Cream Pie Recipe Taught To Me By My Grandmother” would show as a very long URL that can be annoying to your readers. Use a few words that are descriptive of the blog. Sometimes you might think some changes you’ve made weren’t saved. That’s not necessarily the case. Clear you cache to get rid of this problem. Press and keep holding the Shift key as you refresh your browser, and you should then see your changes.

The posts you make always appear in chronological order, unless you specify otherwise. To rearrange your list, you need to first change the date. Do this by opening a post. You’ll see the date in the top right. Change the date by clicking on it and saving it.

Do many people leave comments on your posts? It can be hard to look through all of them, for yourself and others. Use a plugin that adds pages to your blog comments. This will improve your blog’s navigation and give your website a more organized look.

Search engine rank is something that you can bolster with WordPress. Be sure to add alternate and title tags to every picture. This works in all kinds of places, including the very popular Pinterest.

Keep your media library organized. Otherwise, the images can get jumbled together rapidly. Place images into proper folders. This makes it easier later on if you’d like to reuse images.

Use a minimal number of plugins. While they can be very valuable, they also have a tendency to make your load time much longer. They can really bog things down, which will impact how you do in the SERPs. Websites that load slowly do not fare as well in the ranks as those that are optimized efficiently.

Don’t Know Where To Start With WordPress? These Tips Can Help!

Do you know WordPress well? Are you familiar with the best WordPress plugins and how they work? Do security concerns bother you? It’s important to make a site that people will want to keep coming back to. Keep reading for a few tips and tricks you can use with WordPress.

Be sure that your readers can forward your posts to their emails whenever they desire. This is crucial for sharing purposes. Visitors may not have access to sites like Twitter or Facebook at work and need a way of sharing your article with others. You can use the Email plugin in WordPress to do this.

Security is crucial for a site built with WordPress, so always keep your passwords secure. Additionally, don’t download plugins from unknown sites and read reviews prior to installing anything. If your are hacked or infected with malware, all your hard work on your site will be lost.

Make sure you regularly update your plugins. These plugins are very important for your site. Just like anything else, though, there are regular updates available for most of them. If you fail to stay current with update installation, key upgrades can pass you by, and the plugin might stop working altogether.

Don’t forget to back up your blog. This should be done regularly. Xcloner, which is a WordPress plugin is very useful. Use whichever plugin or website you feel comfortable with to keep your blog backed up, however make sure you use more than a single location. It would truly be difficult to start from scratch if your blog disappeared one day.

You should now know more about WordPress and how it works. From security to plugins, there is a lot to know. You can get started with these great ideas. Keep them handy so that you can use them for your own needs.

Learn To Market Through Facebook With These Ideas.

People often spend downtime on Facebook. But, it really can be an amazingly useful tool in terms of marketing. Since millions of people are on Facebook, you’re able to reach out to more potential customers, giving you great results. This article can help you succeed with Facebook.

Always be as professional as possible in your Facebook marketing campaign. Although social media presents a casual platform, you and your business must always be presented professionally. Presenting a professional way of speaking will inspire respect and trust from your customers.

Coming up with a giveaway is a wonderful idea to help your Facebook marketing campaign. Try getting your customers to ’like’ your site by giving them something for free. Make your winners viewable to maintain the legitimacy of your contest.

When you publish something on your website or other social media accounts, link to it from your Facebook page. If you write a blog, make sure that new posts appear on Facebook. Link up your Twitter account so that your Tweets appear on your Facebook wall, too.

Provide sign-up forms on your business’s Facebook page. Giving the audience something valuable for just registering or signing up can let you have ongoing conversations with those that have expressed interest. Use contests or freebies to entice them to give you their contact information.

Ask followers for insights on how to improve your business. Customers like to feel they are being heard. There’s no better way than to get your community involved in making decisions for your company. For example, if you blog, you can ask them what kind of posts would interest them.

Sharing content is important when using Facebook. If your business page contains excellent information, then your customers will likely want to share it with others. The key to Facebook is the ability to share and interact with a lot of people. When working to provide valuable resources to the audience, they return the favor by informing their networks of the content and possibly earn you more prospective clients.

Though some people are on Facebook to share pictures and play games, it can be used by you to market your business. Reading this article can make Facebook a powerful tool in your marketing arsenal. If you take advantage of the things you’ve learned, you’ll be able to do incredible things.